E-legitimationsnämndens Legitimeringstjänst för test

Konfigurering av automatisk legitimering

Välj en användare från tabellen nedan som skall legitimeras automatiskt